Vyhľadávanie
-
-

 

Cenník spoločnosti Tribeca Group s.r.o.

 

 • Odmena RK za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti podľa konečnej kúpnej ceny:

 

Cena nehnuteľnosti:                                                    Výška provízie:

Od 1 do 49.000 Eur                                                        dohodou /minimálne 2000 eur/

Od 49.001 do 100.000 Eur                                            4-5 % z kúpnej ceny /minimálne 3000 eur/

Od 100.001 do 350.000 Eur                                          4,5 % z kúpnej ceny

Od 350.001                                                                      4 % z kúpnej ceny

            

 

 • Odmena RK za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu nehnuteľnosti:

 

Provízia pre RK je jednomesačné nájomne.  Odmenu za sprostredkovanie vypláca spravidlá majiteľ nehnuteľnosti. V ojedinelom prípade je možné aby odmenu po dohode, sprostredkovateľ vyžadoval od nájomcu alebo si povinnosť rozdeli prenajímateľ a nájomca každý v ½. Odmena je splatná vždy najneskôr v deň podpisu nájomnej zmluvy. Minimálna výška odmeny za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu  je  200 Eur jednorázovo.

 

 • Platný cenník individuálnych služieb  a úkonov:

 

 •  Nábor nehnuteľnosti
 • 195 EUR

 

 

 • Inzercia nehnuteľnosti 
 • 10 EUR / deň

 

 

 • Obhliadky nehnuteľnosti  
 • 145 EUR /mesačne

 

 

 • Zabezpečenie dokumentov 
 • Variabilné

 

 

 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy  
 • 200 EUR

 

 

 • Vypracovanie Nájomnej zmluvy 
 • 200 EUR

 

 

 • Vypracovanie Kúpnej zmluvy 
 • 250 EUR

 

 

 • Vypracovanie návrhu na vklad   
 • 100 EUR

 

 

 • Vypracovanie Zamýšlaného návrhu na vklad  
 • 15 EUR

 

 

 • Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti 
 • 1400 EUR

 

 

 • Návrh stratégie predaja 
 • 250 EUR

 

 

 • Home staging  
 • 50 EUR/ každá začatá hodina

 

 

 • Vyhotovenie a úprava fotografii DRONOM 
 • 50 EUR/30 minút

 

 

 • Vyhotovenie profesionálnych fotografii - 10 ks
 • 100 EUR

 

 

 • Vyhotovenie prezentačného videá nehnuteľnosti 
 • 400 EUR

 

 

 • Publikácia nehnuteľnosti v Tlačovej  inzercii 
 • 20 EUR/týždenne

 

 

 • Úschova kľúčov 
 • 2 EURO/deň

 

 

 • Prepis dodávateľov služieb energii (SSE,SPP,SEVAK) 
 • 60 EUR

 

 

 • Spísanie protokolu o prebraní/odovzdaní nehnuteľnosti 
 • 30 EUR

 

 

 • Podanie návrhu na vklad do katastra sledovanie prípadu po povolenie vkladu
 • 100 EUR

 

 

 • Právne poradenstvo  
 • 95 EUR každá začatá hodina

 

 

 • Analýza a prieskum trhu, vypočítanie ceny nehnuteľnosti  
 • 140 EUR

 

 

 • Vypracovanie znaleckého posudku byt/dom/pozemok
 • 200 EUR
 • 300 EUR
 • 180 EUR

 

 

 • Vypracovanie Geometrického plánu  
 • od 250 EUR

 

 

 • Vypracovanie projektu RD v stupni pre stavebné povolenie 
 • od 2500 EUR

 

 

 • Zabezpečenie stavebného povolenia pre rodinne domy 
 • od 900 EUR