Vyhľadávanie
-
-

Hypotéka, Hypotekárny úver

Hypotéka je dlhodobý bankový úver (štandardne so splatnosťou 5  až 30 rokov, ktorý sa zvyčajne poskytuje účelovo na investície do nehnuteľností slúžiacich na bývanie. Podmienkou jej poskytnutia je zabezpečenie záložným právom k nehnuteľnosti. Väčšina bánk nevyžaduje, aby bola zakladaná nehnuteľnosť vo vlastníctve osoby, ktorá o hypotéku žiada. Nehnuteľnosť môže vlastniť aj niekto iný, napr. rodičia, súrodenci, známi a pod.

Výšku hypotekárneho úveru stanovujú banky na základe prehodnotenia žiadateľa, ako aj na základe hodnoty nehnuteľnosti, ktorá má slúžiť na zabezpečenie hypotéky. Banky zvyčajne poskytujú hypotéku do výšky 70 %, (v niektorých prípadoch až do 100 %) z hodnoty nehnuteľnosti.

Hodnotu nehnuteľnosti stanovujú znalci, pričom banka má právo hodnotu nehnuteľnosti stanovenú znalcom upraviť. Niektoré banky majú interných znalcov, alebo interné zoznamy odporúčaných znalcov, prípadne majú zoznamy znalcov, ktorých znalecké posudky neakceptujú, preto odporúčame výber znalca konzultovať s bankou vopred.

V žiadosti o hypotéku si klient môže stanoviť “Fixáciu úrokovej sadzby”, t. j. obdobie, počas ktorého banka klientovi ponechá úrokovú sadzbu nezmenenú. Po uplynutí tohto termínu má banka právo výšku úrokovej sadzby meniť. Je to jeden z parametrov, ktorý ovplyvňuje výšku úrokovej sadzby.

Hypotekárny úver núti dlžníka ručiť nehnuteľnosťou. Úver slúži na financovanie kúpy nehnuteľnosti, jej výstavby a úprav. Úver sa však vzťahuje aj na nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je postavená.

 

Hypotéka iba na bývanie

Mohlo by sa zdať, že hypotékou sa dá financovať každá stavba, no nie je to celkom pravda. Hypotekárny úver je určený výhradne na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na bývanie. Pod týmto označením rozumieme domy, byty, prípadne rekonštrukcie a dostavby týchto nehnuteľností. Za hypoúver si teda nekúpite chatu alebo záhradný domček.

Hypotéku je taktiež možné použiť na kúpu stavebného pozemku. Skutočnosť, či je daný pozemok vhodný na zastavanie, je možne overiť na príslušnom katastrálnom úrade. Pozemok musí mať minimálne polovicu výmery určenú na bývanie.

Možnosti využitia hypotekárneho úveru

  • kúpa existujúcej nehnuteľnosti
  • stavba nehnuteľnosti
  • rekonštrukcia/dostavba nehnuteľnosti
  • kúpa stavebného pozemku určeného na bývanie

 

Typy hypotekárnych úverov:

 

  • Klasický hypotekárny úver je určený na kúpu nehnuteľností na území SR, prípadne jej časti.
  • Stavebný hypotekárny úver sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu, dostavbu alebo inú úpravu nehnuteľnosti.
  • Kombinované hypotekárne úvery sú spojené s doplnkovou službou, ako napríklad stavebné sporenie alebo rôzne druhy poistenia.
  • Americká hypotéka je alternatívou medzi hypotékami a pôžičkami. Spája výhody požičania si vyšších súm s nízkymi úrokmi a dlhou dobou splatnosti. Je však bezúčelová, čím sa podobá na klasický spotrebný úver.
  •  

Každý klient, ktorý nemá možnosť financovať kúpu svojej  nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, musí riešiť otázku financovania prostredníctvom hypotekárného úveru.

O výhodách a nevýhodách pri voľbe hypotéky je v dnešnej dobe už plný internet či média.. Pre Vás je však dôležité, či na potrebné financovanie máte nárok a hlavne za akých podmienok. Celý proces vybavovania hypotéky je náročný a zdĺhavý, čo v dnešnej uponáhlanej dobe môže byť často veľmi nepríjemná skúsenosť pre každého z Vás.

Na to, aby ste sa dobre rozhodli, nemusíte obiehať všetky banky.poskytovať nespočet tlačív a informácii.  Máme pre Vás to správne  riešenie pod jednou strechou.

Naši finanční sprostredkovatelia  pre Vás nájdu tú najvýhodnejšiu hypotéku na trhu, ktorá bude vyhovovať na mieru vašim potrebám a možnostiam. Už vyše 10 rokov sa venujú výhradne iba sprostredkovaniu hypotekárnych úverov, pričom svojim profesionálnym a proklientským prístupom a množstvom skúseností prinášajú klientom vysokú pridanú hodnotu.

U nás ponúkame bezplatne tieto výhody:

-nestranné poradenstvo pri výbere toho najvhodnejšieho spôsobu financovania

-zohľadnenie individuálnych možností

-nestranné poradenstvo pri výbere toho najvhodnejšieho spôsobu financovania 

-zabezpečenie celej administratívy na kľúč

-pomoc pri celom procese vybavovenia 

-poradenstvo a následný servis 

-vyhotovenie znaleckého posudku a geometrického plánu na kupovanú nehnuteľnosť.

Ich profesionálny a individuálny prístup zaručuje 100% priebeh celého procesu vybavenia financovania nehnuteľnosti.