Vyhľadávanie
-
-

Spotrebný úver je produkt, pri ktorom banka požičia na vopred stanovené obdobie istú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť úroky. Klient úver spláca v pravidelných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok. Úkony spojené s poskytnutím úverov sú vo väčšine bánk spoplatňované. Spotrebné úvery sa poskytujú domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb. V niektorých prípadoch banka môže požadovať ručiteľa k úveru.

Rozdelenie úverov podľa účelu:

 • bezúčelový - úver, pri ktorom banka nepožaduje od klienta dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Požičané peniaze môžete použiť na čokoľvek (dovolenku, veľkolepú narodeninovú oslavu, rekonštrukciu, splatenie starého dlhu, plastickú operáciu, auto, darčeky,...) Bezúčelový úver je v porovnaní s účelovým spotrebným úverom drahší.
 • účelový - úver je účelovo viazaný na obstaranie predmetu/služby. Zvyčajne to býva rekonštrukcia či modernizácia bývania, kúpa auta, či vyplatenie iných dlhov. Pri tomto úvere, klient musí predložiť banke doklady, ako použil požičané prostriedky. V súčasnosti takýto typ úveru banky už neposkytujú. 

 

Rozdelenie úverov podľa zabezpečenia:

 •  nezabezpečené - banka nevyžaduje od klienta záložné právo na nehnuteľnosť. Nezabezpečené sú zvyčajne spotrebné úvery v nižších sumách. Podľa výšky úveru a bonity klienta banka môže vyžadovať ručiteľa úveru.
 • zabezpečené - banka vyžaduje od klienta záložné právo na nehnuteľnosť, alebo vinkuláciu finančných prostriedkov. Ručenie tuzemskou nehnuteľnosťou je nutné pri hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie.

 

Zopár praktických rád a informácii pri rozhodnutí o spotrebnom úvere:

 • Určite si nezoberte úver v prvej banke do ktorej vkročíte. Na webových stránkach bánk, nájdete veľa informácií o rôznych úveroch, ktoré banky poskytujú. Každá banka zdôrazní informácie, ktoré sú pre klienta priaznivé, o tých menej priaznivých taktne pomlčí. Využite porovnávače bankových produktov, v ktorých nájdete informácie v zrozumiteľnej podobe a uľahčí vám to porovnanie úverov od rôznych bánk.
 • Nevšímajte si iba úroky, ale aj poplatky, rýchlosť poskytnutia úveru, možnosť poistenia, možnosť a podmienky predčasného splatenia a zľavy, ktoré banky ponúkajú.
 • Vyžiadajte si od banky konkrétnu ponuku a zoznam dokladov, ktoré potrebujete banke predložiť. Na webových stránkach sa totiž zvyčajne uvádza najnižšia sadzba úroku, ktorú dostanú len najbonitnejší klienti. Nechajte si v banke vypracovať ponuku, presne na vás šitú, v ktorej sa dozviete, aký úrok vám je banka ochotná poskytnúť.
 • Pýtajte sa v banke na RPMN a porovnávajte RPMN (ročná percentuálna miera nákladov).
  RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré vám umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Najvýhodnejší úver je pre vás ten, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných parametroch (suma úveru a doba na ktorú je poskytnutý). RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom. Do výpočtu sa zahŕňajú výška úrokovej sadzby a poplatky, ktoré sú spojené s úverom.
 • Ponuky si nechajte vypracovať na úvery s tými istými parametrami (výška úveru a doba splatnosti). Inak nebudú porovnateľné.

  POZOR, nežiadajte o pôžičky v bankách bezhlavo, každá zamietnutá žiadosť sa dostáva do úverového registra, čo znižuje vaše šance úver získať!
 • Prineste do banky všetky doklady a na ich základe vám v banke pripravia žiadosť o poskytnutie úveru. Nezabudnite, ak o úver budete žiadať spolu so spoludlžníkom alebo ručiteľom, budú žiadosť podpisovať aj oni.
 • Internetové banky poskytujú úvery svojim klientom prostredníctvom internet bankingu. Potrebné údaje vyplníte online, dokumenty, ktoré banka potrebuje nahráte do internet bankingu, alebo ich môžete poslať poštou, či priniesť osobne. Údaje, ktoré uvediete v žiadosti o úver, banka považuje za záväzné. Nepravdivo uvedené údaje v žiadosti o úver môžu byť dôvodom, že banka vašu žiadosť zamietne.
 • Banka vám oznámi výsledok schválenia na počkanie, alebo najneskôr do 24 hodín. Ak vašu žiadosť schválili, pripravia vám na podpis zmluvu a ostatné dokumenty, ktoré tvoria jej súčasť. Ak zmluvu podpíšte na pobočke, ušetríte poplatok za notárske overenie podpisu i svoj čas.
 • Do niekoľkých hodín vám banka pošle peniaze na váš bežný účet. Zároveň si strhne jednorazový poplatok za poskytnutie úveru.

• Čo robiť ak nevládzem splácať úver

Ak sa ocitnete vo finančnej tiesni, stratíte zamestnanie, ochoriete,... určite nestrkajte hlavu do piesku. Musíte nájsť odvahu a vybrať sa do banky, aby ste sa dohodli, čo ďalej. Banka vám môže ponúknuť niekoľko riešení:
1. predĺženie doby splatnosti úveru,
2. odklad splátky istiny úveru,
3. odklad splátok úroku aj istiny

Návštevou banky a následnou dohodou sa vyhnete drahým sankčným poplatkom, prípadne exekúcii. Nezabúdajte však na to, že akékoľvek zníženie splátok je nevyhnutne spojené so zvýšením celkových nákladov na úver. No je to stále výhodnejšie, ako sankčné poplatky. Pokiaľ máte viacero úverov, skúste ich vyplatiť jedným výhodnejším. Ušetríte tak nemalé peniaze. V každej banke vám ochotne poradia.