Vyhľadávanie
-
-
Obrázkové menu
Žiadne položky v obrázkovom menu

Cenník spoločnosti Tribeca Group s.r.o.

 

 • Odmena RK za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti podľa konečnej kúpnej ceny:

 

Cena nehnuteľnosti:                                                    Výška provízie:

Od 1 do 49.000 Eur                                                            dohodou/minimálne 1500 eur/

Od 49.001 do 100.000 Eur                                               4% z kúpnej ceny/minimálne 2000 eur/

Od 100.001 do 350.000 Eur                                             3,5% z kúpnej ceny

Od 350.001 do 900.000 Eur                                             3% z kúpnej ceny

Od 900.001 Eur                                                                   dohodou              

 

 • Odmena RK za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu nehnuteľnosti:

 

Nájomné za jeden mesiac prenájmu nehnuteľnosti bez ceny energii podľa mesačnej platby doloženej pri podpise nájoimnej zmluvy(Vyučtovanie podľa správcu bytu + elektrika a plyn) do tejto sumy sa nezapočítava náklad za TV, internet a iné. Odmenu za sprostredkovanie vypláca spravidlá majiteľ nehnuteľnosti. V ojedinelom prípade je možné aby odmenu po dohode, sprostredkovateľ vyžadoval od nájomcu alebo si povinnosť rozdeli prenajímateľ a nájomca každý v ½. Odmena je splatná vždy najneskôr v deň podpisu nájomnej zmluvy. Minimálna výška odmeny za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu  je však vždy 200 Eur jednorázovo.

 

 • Platný cenník individuálnych služieb  a úkonov:

 

 •  Nábor nehnuteľnosti
 • 145 EUR

 

 

 • Inzercia nehnuteľnosti
 • 10 EUR/deň

 

 

 • Obhliadky nehnuteľnosti 
 • 115 EUR/mesačne

 

 

 • Zabezpečenie dokumentov
 • Variabilné

 

 

 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy 
 • 150 EUR

 

 

 • Vypracovanie Nájomnej zmluvy
 • 180 EUR

 

 

 • Vypracovanie Kúpnej zmluvy
 • 250 EUR

 

 

 • Vypracovanie návrhu na vklad  
 • 50 EUR

 

 

 • Vypracovanie Zamýšlaného návrhu na vklad 
 • 15 EUR

 

 

 • Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti
 • 1400 EUR

 

 

 • Návrh stratégie predaja
 • 80 EUR

 

 

 • Home staging 
 • 50 EUR/ každá začatá hodina

 

 

 • Vyhotovenie a úprava fotografii DRONOM
 • 50 EUR/30 minút

 

 

 • Vyhotovenie profesionálnych fotografii - 10 ks
 • 50 EUR

 

 

 • Vyhotovenie prezentačného videá nehnuteľnosti
 • 89 EUR

 

 

 • Publikácia nehnuteľnosti v Tlačovej  inzercii
 • 20 EUR/týždenne

 

 

 • Úschova kľúčov
 • 2 EURO/deň

 

 

 • Prepis dodávateľov služieb energii (SSE,SPP,SEVAK)
 • 60 EUR

 

 

 • Spísanie protokolu o prebraní/odovzdaní nehnuteľnosti
 • 30 EUR

 

 

 • Podanie návrhu na vklad do katastra sledovanie prípadu po povolenie vkladu
 • 50 EUR

 

 

 • Právne poradenstvo 
 • 60 EUR každá začatá hodina

 

 

 • Analýza a prieskum trhu, vypočítanie ceny nehnuteľnosti 
 • 40 EUR

 

 

 • Vypracovanie znaleckého posudku byt/dom/pozemok
 • 170 EUR
 • 270 EUR
 • 160 EUR

 

 

 • Vypracovanie Geometrického plánu 
 • od 250 EUR

 

 

 • Vypracovanie projektu RD v stupni pre stavebné povolenie
 • od 2500 EUR

 

 

 • Zabezpečenie stavebného povolenia pre rodinne domy
 • 900 EUR